Kreaktiv blogg

MEDIUM 6.2020 av Torstein Simonsen: Lilly Raknes praktiserer som kunst- og uttrykksterapeut i Oslo. Terapiformen vektlegger å åpne skaperkraften i oss. Kreativitet og lekenhet rommer store ressurser. Dette er en rikdom som fins i alle og som kan ta oss videre om vi står fast.

Fantasikraften

14.01.2020

Er imaginasjon det samme som fantasi? – Nei, mener Per Espen Stoknes: Imaginasjon er ikke evnen til fantasi – som om den var et mentalt verktøy egoet kan hente frem når det passer seg å være kreativ. Nei, imaginasjonen er den fundamentale adgang til en verden full av levende kvaliteter. (Sjelens landskap, 1996).

På et tidspunkt blir det lekende barnet voksent og stenger mer og mer av for den kreative kilden, Lîla. Prestisje og kritikk kan være et stengsel for den barnlige kreativiteten. Så hvordan gjenoppdager vi det lekende barnet og på nytt får kontakt med disse grenseløse kreative krefter?

Hva er egentlig denne kilden hvor de gode ideene kommer fra? Hvor kommer inspirasjonen fra? Nachmanovitch (1990) kaller denne indre kilden av spontan kreativitet for Lîla (sanskrit). Det betyr noe sånt som å leke, spille og elske fra en større bevissthet. Strømmen er der alltid. Vi kan velge å åpne opp, eller være lukket for den. En improvisatør...

«When the muse proposes, and the editor disposes. Then we have trouble», skriver Nachmanowitch (1990). Kritikeren kan stoppe et lovende prosjekt før det har startet. For det er gjerne slik at den indre kritikeren dømmer, før det er noe å bedømme. Kritikeren kan være god å ha med seg under skapende arbeid, men dømmer den før det...

Å improvisere

08.01.2020

Improvosasjon er mesternøkkelen til kreativitet, skriver Stephen Nachmanovitch i Free Play (1990). Beethoven og Mozart var store improvisatører. Formelle konserthus i nittende århundre stoppet improvisasjonen. Industrialderen bidro også med sitt, ved å innføre spesialisering på de fleste områder i livet.

Det kan kjennes ensomt når du prøver å skape når de spennende idéene uteblir. Å jobbe sammen med andre i gruppe, kan vise seg å være fruktbart for å finne ny inspirasjon. Det gir en romslighet og en frihet til å gå inn og ut av gruppen. Den enkelte kan veksle mellom sitt eget bilde og å forholde seg til de andre i gruppen....

«Det kreative sinn leker med det instrumentet det elsker», mente Carl Jung. Det er ofte stor avstand mellom det vi ønsker å gjøre, og det vi faktisk gjør. Kreativitet må ut, for å kunne eksistere. Som Martha Graham sa: Det er en energi som kommer til deg for å gjøre seg synlig, og fordi det bare finnes én...

Kunst- og uttrykksmetodikken har en fenomenologisk tilnærming til et kunstuttrykk. Fenomenologi handler om «det som kommer til syne». Det som ligger i erfaringen til den som har skapt uttykket. Et fenomen som kan leves og lekes, men ikke forklares.

Dette var året da vi fikk extramidler fra Stiftelsen Dam i regi av Kirkens Bymisjon, og kunne vi startet opp mange nye kunstuttrykksprosjekter. I tillegg til de faste gruppene for flyktninger og frivillige på Ullern Frivilligsentral, fikk vi etablert nye grupper både ved Engelsborg Ressurssenter på Grünerløkka og ved Stoppestedet på Lilleaker.