Hva er kunst- og uttrykksterapi?

Kunst- og uttrykksterapi er en psykoterapeutisk metode hvor vi bruker kreative skapende uttrykk kombinert med samtale. Metoden er prestasjonsfri, det vil si at det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter eller forkunnskaper.

Med dette som utgangspunkt, arbeider vi med kropp, bilde, bevegelse, tekst og lyd. Når vi arbeider kreativt med utfordringene kombinert med samtaler – skaper vi forbindelse mellom det bevisste og det ubevisste, og vi tilegner oss mer informasjon fra vårt indre enn kun gjennom samtale.

Dette samspillet øker muligheten til å skape varig endring.