Det som kommer til syne

01.01.2020

Kunst- og uttrykksmetodikken har en fenomenologisk tilnærming til et kunstuttrykk. Fenomenologi handler om «det som kommer til syne». Det som ligger i erfaringen til den som har skapt uttykket. Et fenomen som kan leves og lekes, men ikke forklares.

Fenomenologien er en tilnærming som tar sikte på å forstå meningen av de menneskelige livserfaringene som kommer til syne og hvordan de oppleves. «Virkeligheten, som den trer fram for vår bevissthet» (Lykke & Meyer DeMott, 2008).

En fenomenologisk tilnærming fremstiller hvordan vi umiddelbart opplever og oppfatter kunstuttrykket, uten å trekke inn bakenforliggende årsaker. Uten å tillegge det egne tolkninger. Denne umiddelbare fremtredelsen gir den mest grunnleggende kunnskap vi kan få, og kan ikke erstattes av mer naturvitenskapelige eller psykologiske tilnærmingsmåter. Å beskrive det vi ser med følelse, men uten å tillegge det våre egne følelser.

William Blakes maleri av Isaac Newton som kartlegger naturen.
William Blakes maleri av Isaac Newton som kartlegger naturen.