Kreative gruppeprosesser

Se vår film fra kunstuttrykk-gruppene ved Ullern Frivilligsentral. Tekstet av: Mahmoud Alashkar

Vi jobber i grupper fordi dette gir rom for lek. I grupper kan
det oppstå situasjoner som forsterker forandringsprosesser. Som gruppedeltaker vil du oppleve romslighet og frihet. Du kan veksle mellom din personlige prosess og å forholde deg til de andre i gruppen.

Når vi skaper er vi aldri helt alene om den kreative prosessen. Selv når vi utfører arbeidet alene henter vi, bevisst eller ubevisst, inspirasjon fra omgivelsene rundt oss.

Å vise og motta respekt er viktig i arbeidet mot forsterket verdighet. Gruppedeltakelse kan være med på å bryte isolasjon og få deltagerne til å oppleve gleden ved å knytte seg til andre i kreative prosesser.

Fellesmaleri
Fellesmaleri
Broer mellom maleriene skaper fellesskap
Broer mellom maleriene skaper fellesskap

Jeg holder wokshop for organisasjoner og foreninger sammen med ulike co-partnere. De kan tilrettelegges som heldagskurs, timebasert eller helgekurs og tilpasses ulike behov.
Grupper som pågår nå:

KUNSTUTTRYKK FOR FLYKTNINGER
De to siste årene har Ullern Frivilligsentral tilbudt grupper for flyktninger og frivillige, der deltakerne kan finne egen kraft og nytt håp gjennom kunstuttrykk med farger, lyder, lek og bevegelser!

Gruppen møtes på Ullern Frivilligsentral gjennom seks onsdager fra kl. 16.30-19.00. Hver gruppe avslutter med en utstilling som viser deltakernes individuelle prosesser. Flyktningene som deltar, rekrutteres i samarbeid med NAV Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving.
Gruppeprogrammet tar utgangspunkt i EXIT (Expressive Art in Transition). Dette er et forskningsprosjekt gjennomført av NKVTS i 2008-2014. Resultatene fra forskningen viste at de som deltok i kunstuttrykksgruppene har over tid mindre PTSS og fikk et mer optimistisk syn på framtiden, enn dem som ikke deltok.

Prosjektet på Ullern har i år mottatt midler fra Extra-stiftelsen for å utvide prosjektet til også andre bydeler!

Kursledere: Kunst- og uttrykksterapeutene Lilly J. Raknes, Irene Schmeling Sandved og psykodrama terapeut Elin Backer.Les mer her: https://kirkensbymisjon.no/ullern-frivilligsentral/aktiviteter/integrering-av-flyktninger/

KREATIVE METODER FOR EGENOMSORG OG MOTIVASJON

Et kronisk helseproblem kan være livsendrende i så stor grad at det er nødvendig å søke nye perspektiver og ny læring. Med de belastningene det innebærer å leve med kronisk sykdom/skade – er det viktig med oppfølging og omsorg for hele mennesket. Våre kurs egner seg som motivasjon i denne situasjonen, som læring for å bli helsearbeidere i eget liv.

Kursledere: Lilly Raknes og Jori Hovdenakk, coach i kunst- og uttrykksmetoder og filmregissør.
Les mer her:
https://modus.webnode.com/