Kreative grupper er for alle

Vi jobber i grupper fordi dette gir rom for lek. I grupper kan det oppstå situasjoner som forsterker forandrings-prosesser. Som gruppedeltaker vil du oppleve romslighet og frihet. Du kan veksle mellom din personlige prosess og å forholde deg til de andre i gruppen. Når vi skaper er vi aldri helt alene om den kreative prosessen. Selv når vi utfører arbeidet alene henter vi, bevisst eller ubevisst, inspirasjon fra omgivelsene rundt oss.

Å vise og motta respekt er viktig i arbeidet mot forsterket verdighet. Gruppedeltakelse kan være med på å bryte
isolasjon og få deltagerne til å oppleve gleden ved å knytte seg til andre i kreative prosesser.
Og man trenger ikke være flink til å tegne for å delta i gruppene!

Jeg holder kreative grupper for enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger sammen med ulike co-partnere.
Gruppene kan gå ukentlig over flere uker, som heldagskurs, timebasert eller som helgekurs og tilpasses ulike behov.

Helgekurs:
Bruk din kreative visdom

Velkommen til kurs på lørdag og søndag.

Alle har en indre kreativ visdomskilde, men noen ganger trenger vi hjelp til å nærme oss den. Med kunst- og uttrykksmetodene kan vi åpne sansene – gjennom bilde, tekst, bevegelse og lyd. Hensikten er ikke å skape god kunst, men å bruke kreative metoder for å få tak i visdommen som ligger bak de vanlige begrensningene som ofte styrer tilværelsen. Denne helgen kan du søke en vei inn til deg selv og den du lengter etter å være.

Sted: Oscars gate 12, Oslo
Påmelding: 916 18 496
Tidspunkt: Ta kontakt

Gruppe over 4 uker:
Det kreative barnet

Bli bedre kjent med ditt indre barn.

Du vil delta i en liten, lukket gruppe som møtes ukentlig. I løpet av disse ukene vil vi nærme oss Det indre barnet. Vi vil lokke det fram fra skjulestedet og la det gradvis fortelle sin historie. Frigjøringen av uheldige mønstre, gjør at vi kan tre fram med styrke og skaperkraft. Når sår fra fortiden blir helet, kan vi leve som friere mennesker. Som om når en sjelebit ønskes velkommen hjem ...

Sted: Oscars gate 12, Oslo
Påmelding: 916 18 496

Tidspunkt: Ta kontakt

Online gruppe:

Kreativitet og fellesskap

Velkommen til forløsende og kreativt fellesskap med online kunstuttrykk-gruppe! Bli kjent med dine egne ressurser og se nye muligheter. Kurset går ukentlig over 4 uker, (tirsdag kl 18–20) og du kan delta der du er.

Kursledere: Elin Backer (elinbacker.no)

og Lilly Raknes

Før kursstart får du en materialpakke. Du trenger: Datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.
Vi bruker Zoom og du vil få opplæring om hvordan dette gjøres.

Mer informasjon og påmelding til

Elin: 932 33 620 / eb@elinbacker.no
eller Lilly: 916 18 496
Tidspunkt: Ta kontakt

Kreative metoder for egenomsorg og motivasjon

Et kronisk helseproblem kan være livsendrende i så stor grad at det er nødvendig å søke nye perspektiver og ny læring. Med de belastningene det innebærer å leve med kronisk sykdom/ skade – er det viktig med oppfølging og omsorg for hele mennesket. Våre kurs
egner seg som motivasjon i denne situasjonen, som læring for å bli helsearbeidere i eget liv.

Sted: Sentralt på Grünerløkka
Kursledere: I tillegg til meg er Jori Hovdenakk, coach i kunst- og
uttrykksmetoder og filmregissør med som leder.
Les mer her: MODUS

Kunstuttrykk for flyktninger

Neste gruppe starter 4. november og avsluttes 9. desember.

De tre siste årene har Ullern Frivilligsentral tilbudt grupper for flyktninger og frivillige, der deltakerne kan finne egen kraft og nytt håp gjennom kunstuttrykk med farger, lyder, lek og bevegelser!

Gruppen møtes på Ullern Frivilligsentral gjennom seks onsdager fra kl. 16.30-19.00. Hver gruppe avslutter med en utstilling som viser deltakernes individuelle prosesser. Flyktningene som deltar, rekrutteres i samarbeid med NAV Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving.

Gruppeprogrammet tar utgangspunkt i EXIT (Expressive Art in Transition)*. Dette er et forskningsprosjekt gjennomført av NKVTS i 2008-2014. Resultatene fra forskningen viste at de som deltok i kunstuttrykksgruppene har over tid mindre PTSS og fikk et mer optimistisk syn på framtiden, enn dem som ikke deltok.

Prosjektet på Ullern har i år mottatt midler fra Extra-stiftelsen for å utvide prosjektet til også andre bydeler!

Kunstuttrykk for familier

Høsten 2019 startet vi en gruppe med kunstuttrykk for familier (KUNSTUTTRYKK FAMILIE) på Stoppestedet ungdomshus i Lilleaker, Oslo. Gruppa er en del av utvidelsen til en ny målgruppe i prosjektet «Kunstuttrykksgrupper for flyktninger», som har pågått i 3 år på Ullern Frivilligsentral.

Prosjektet er også basert på EXIT (Expressive Art in Transition)*, og er et pilotprosjekt der vi har testet ut Exit-metoden sammen med grunnverdiene i ICDP (International Child Development Programme). Dette er et forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn, og som retter seg mot omsorgspersoner.

Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for barnets helhetlige utvikling. For å få til dette samspillet, ønsket vi at både voksne og barn skulle delta i samme gruppe.

Basert på de gode erfaringene fra prosjektet, fortsetter vi med nye grupper i 2020.

Kunstuttrykk for
seniorer

Neste gruppe starter 26. oktober og avsluttes 30. november.

Vinteren 2019 startet vi en gruppe med kunstuttrykk for eldre (55+) på Engelsborg Ressurssenter på Grünerløkka, Oslo.

KUNSTUTTRYKK SENIOR, er en del av utvidelsen til en ny målgruppe i prosjektet «Kunstuttrykksgrupper for flyktninger», som har pågått i 3 år på Ullern Frivilligsentral. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

Mange eldre faller utenfor fellesskapet når arbeidslivet tar slutt. Noen kan også kjenne på at kroppen eldes og ikke fungerer så godt som før. Dette kan føre til motløshet og isolasjon.

EXIT-malen* er her tilpasset en eldre målgruppe. Alle som er over 55 år kan delta i gruppa – uavhengig av bakgrunn, av fysisk form, av kjønn eller av etnisk opprinnelse.

Målet for KUNSTUTTRYKK SENIOR er derfor å arbeide mot utenforskap og for integrering til å være del av et fellesskap igjen.

Se vår film fra kunstuttrykk-gruppene ved Ullern Frivilligsentral. Tekstet av: Mahmoud Alashkar