Besøksadresse:

Oscars gate 12, Oslo

Postadresse:

Sukkertoppveien 1, 0571 Oslo


Telefonnummer:

(+47) 916 18 496

Medlem av:
NFP
– Norsk forbund for psykoterapi
NFKUT – Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
GRAFILL – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon

Registert i Brønnøysundregisteret: Org.nr. 970518975
og i Register for utøvere av alternativ behandling: Kunst- og uttrykksterapeut MNFKUT/MNFP