Skapende gruppeenergi

02.01.2020

Det kan kjennes ensomt når du prøver å skape når de spennende idéene uteblir. Å jobbe sammen med andre i gruppe, kan vise seg å være fruktbart for å finne ny inspirasjon. Det gir en romslighet og en frihet til å gå inn og ut av gruppen. Den enkelte kan veksle mellom sitt eget bilde og å forholde seg til de andre i gruppen.

I Creating with Others av Shaun McNiff (2003) beskrives hvordan energien i en gruppe, drar alle fram til å skape noe som er større, mer storslagent, enn det den enkelte har mulighet til å gjøre på egen hånd. Vi kan være i flyten der skapelsen er felles, der vi går ut av oss selv slik at personlig kritikk eller ide-eierskap oppløses.

Dette kalles synergi og betyr at det er et samspill mellom flere faktorer som forsterker hverandre slik at den kombinerte effekten blir større enn summen av de enkelte faktorenes bidrag.