Hva gjør jeg?

Jeg har jobbet profesjonelt med kreativitet og kommunikasjon i en årrekke. I 2006 oppdaget jeg hvilket effektivt
verktøy kunst- og uttrykksmetodene er når livet tar en uventet retning. Jeg videreutdannet meg derfor til kunst- og
uttrykksterapeut og pedagog ved Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon www.nikut.no. Dette er et 6-årig deltidsstudium. Jeg er også sertifisert som Exit gruppeleder, som er en gruppeintervensjon med verktøy for å håndtere stressymtomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer og sykdom. I tillegg har jeg 2-årig billedkunstutdanning ved Nydalen Kunstskole.

Jeg har erfaring som kunst- og uttrykksterapeut gjennom min praksis ved Solli aktivitetssenter, Dr. Høsts vei DPS, Flyktningetjenesten, Vardesenteret i Oslo, Ryggforeningen, Kunstuttrykksgrupper for flyktninger gjennom Kirkens
bymisjon og andre kreative grupper.

Jeg har gruppe- og individualpraksis i Oscars gate 12, Oslo. Jeg er også leder for kunstuttrykksgrupper i regi av
Kirkens Bymisjon. I tillegg er jeg en del av Modus, som bruker kreative metoder for å bedre egenomsorg og motivasjon i foreninger. Jeg driver også Lillyputt Design.

Jeg er medlem av Norsk forening for kunst- og utrykksterapi, Norsk forbund for psykoterapi og Grafill.
Min virksomhet er registrert i Brønnøysundregisteret med foretaksnummer 970518975 og er registrert i Register for alternative behandlere. Jeg har taushetsplikt og vil respektere grensene og verdiene dine.
Jeg har gjennomført kurs i personvernloven i 2018. Se dokument under.


Medlem av:
NFP
– Norsk forbund for psykoterapi
NFKUT – Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
GRAFILL – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon


Registert i Brønnøysundregisteret: Org.nr. 970518975
og i Register for utøvere av alternativ behandling: Kunst- og uttrykksterapeut MNFKUT/MNFP