Inspirasjon fra Lîla

11.01.2020

Hva er egentlig denne kilden hvor de gode ideene kommer fra? Hvor kommer inspirasjonen fra? Nachmanovitch (1990) kaller denne indre kilden av spontan kreativitet for Lîla (sanskrit). Det betyr noe sånt som å leke, spille og elske fra en større bevissthet. Strømmen er der alltid. Vi kan velge å åpne opp, eller være lukket for den. En improvisatør operer derfor ikke fra et formløst vakum, men fra tre billioner år med organisk evolusjon, alt dette som er blitt kodet inn i oss.

Innenfor hinduismen (ikke-dualismen), er Lîla en måte å beskrive all virkelighet, inkludert kosmos, som resultat av kreativ lek ved den guddommelige absolutte – Brahman.

Lîla er også brukt i et ordspill i tittelen på Olivier Messiaen mest kjente orkesterverk, Turangalîla Symphony. Messiaen uttalte at tittelen på stykket skriver seg fra to sanskritord, Turanga og Lîla. Sammen betyr disse «kjærlighetssang og salme av glede, tid, bevegelse, rytme, liv og død».

I noen sammenhenger brukes Lîla som betegnelse for tidsfordriv. Muligens for å beskrive en tilstand der det mentale settes til side, og det kreative får spillerom. «Elv» er en annen litterær betydning av Lîla. Mens på svensk, spansk, og noen slaviske språk, er Lîla betegnelsen for «fargen lilla».

Kanskje Lîla er en flommende lilla elv som spiller fritt i vårt indre, mens vannet leker langs bredden?

Wassily Kandinsky maleri Improvisation 19 (1910)
Wassily Kandinsky maleri Improvisation 19 (1910)