Fantasikraften

14.01.2020

Er imaginasjon det samme som fantasi? – Nei, mener Per Espen Stoknes: Imaginasjon er ikke evnen til fantasi – som om den var et mentalt verktøy egoet kan hente frem når det passer seg å være kreativ. Nei, imaginasjonen er den fundamentale adgang til en verden full av levende kvaliteter. (Sjelens landskap, 1996).

Vi kan aktivere fantasikraften vår, forestillingsevnen, eller gjøre bruk av et indre bilde. Det imaginære er et begrep forbi «eksisterer» eller «ikke eksisterer». Det blir et slags tredje alternativ som omslutter det som er sant og det som er usant. Det blir større enn det. Som et eksempel kan vi si at «hvis jeg er i drømmen», og av «meg og drømmen», er det «drømmen som er størst».

«Imagination is more important than knowledge. To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination av marks real advance in science». (Einstein i Imagization (1993) ifølge Gareth Morgan).

Paolo Knill (2005) opererer ut fra to nivåer å oppleve tilværelsen (væren) på:
• Hverdagsværen: Vår vanlige måte å forholde oss til tilværelsen på.
• Alternativ væren: Når vi gjør noe annerledes enn det vi er vant til. Vi kan leke med historien vår og forme den om. Vi åpner opp sansene våre og dermed åpnes også porten til fantasikraften (imaginasjon). En skapende prosess starter, noe nytt dukker opp som kan endre tilværelsen.

Det vi skaper eller opplever i den alternativ væren, gjør at vi kan se en sak fra en ny vinkel og dermed tilegne oss større innsikt i en problemstilling. Dette kan vi ta med oss videre inn i hverdagsværen (dagliglivet) igjen. Derfor kan imaginasjon være større enn boklig kunnskap.