Kreaktiv blogg

Fortell meg, og jeg vil glemme – Vis meg, og jeg vil huske – Involver meg, og jeg vil lære, uttalte Konfusius. Bøker og foredrag kan være inspirerende, men den dypeste kunnskapen kommer gjennom egen erfaring. «Learning by doing» er et sentralt begrep innen kunst- og uttrykksmetodikken. Eller som den amerikanske psykolog og filosof, John Dewey, sa...

«It takes two to know one», sa Gregory Bateson i samtale med Nachmanovitch. Når vi skaper er vi aldri helt alene om den kreative prosessen. Selv når vi utfører arbeidet alene henter vi, bevisst eller ubevisst, inspirasjon fra omgivelsene rundt oss. Det aller beste med å skape sammen er møtet i «enhet», der vi skaper et nytt «språk» sammen....

Dette er et beskrivende sitat av K.E. Løgstrup (1966). Sansene bor i kroppen, og søker det sinnet trenger for å komme i balanse, sier Melinda A. Meyer DeMott i Estetisk veiledning (2008). Gjennom oppvarming av kroppen, åpner vi gradvis sansene. Våre fantasikrefter vekkes og vi kan hente fram våre bilder, farger, forestillinger eller vårt musiske...

«Do not fear mistakes. There are none» (Miles Davis). En østersperle blir til på bakgrunn av at et fremmedlegeme, ofte et sandkorn, er kommet inn mellom kappen og skallet på muslingen. Den reagerer med å utskille et lag perlemor omkring fremmedlegemet. Muslingen forvandler dermed både sandkornet og seg selv inn til noe helt nytt. Og perlen...

Eventyr kan være en morsom og insiktsfull metode for å knekke koder. Enten det gjelder utfordringer i relasjoner med andre, eller utfordringer i ditt indre univers. Å bruke eventyr til å reflektere, er en av flere metoder du kan møte når du deltar i kunstuttrykksgrupper. Magien til eventyrene og mytene ligger i det skjulte aspektet. For hvem er...

All the works of man have their origin in creative fantasy. What right have we then to depreciate imagination? (Carl Jung). Det var Jung som først så nytten av å aktivt bruke det imaginære for å hente svar fra sitt indre. Jungs egne visualiseringer, drømmer og kunstverk ga ham en avgjørende innsikt i psyken. Ifølge Jung har bilde-baserte...

For å kunne slippe oss løs og danse fritt på et tak, kreves det at vi har et gjerde slik at vi ikke trenger å være redde for å falle ned. Grenser kan være nødvendige for å skape et trygt lekerom. Grenser kan også lekes med ... vi kan male kun sirkler, danse bare liggende gulvet, eller gjøre som Picasso i hans blå periode: Å male kun med blå farge....