Learning by doing

27.12.2019

Fortell meg, og jeg vil glemme – Vis meg, og jeg vil huske – Involver meg, og jeg vil lære, uttalte Konfusius. Bøker og foredrag kan være inspirerende, men den dypeste kunnskapen kommer gjennom egen erfaring. «Learning by doing» er et sentralt begrep innen kunst- og uttrykksmetodikken. Eller som den amerikanske psykolog og filosof, John Dewey, sa det: «learn to know by doing and to do by knowing».

Hver gang du virkelig gjør en oppdagelse, er den original, selv om tusener av andre har oppdaget noe liknende før. Verdien av oppdagelsen består i at den bidrar til et kreativt skapende intellekt. Hvis oppdagelsen er ekte, ærlig og redelig, hvis den er ny og frisk for deg, da er den original i kvalitet, selv om andre allerede har gjort den samme oppdagelsen. Poenget er at den må være førstehånds, ikke hentet annenhånds fra andre.

Hver enkelt erfarer livet fra en annen vinkel enn alle andre. I gruppen blir du ledet inn i aktiviteter hvor du kan finne fram til ditt genuine uttrykk og dine egne svar på en lekende måte. Og du erfarer det mens du gjør det: «Learning by doing».