Velkommen til kreative grupper
og individualtimer med kunstuttykks-metoder

Gøteborggata 31B på Rodeløkka i Oslo

Medlem av:
NFP
– Norsk forbund for psykoterapi
NFKUT – Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
GRAFILL – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon

Registert i Brønnøysundregisteret: Org.nr. 970518975
og i Register for utøvere av alternativ behandling: Kunst- og uttrykksterapeut MNFKUT/MNFP


Digitale møter i gruppe over 4 uker: Kreativitet og fellesskap

Helgekurs: Kreativ visdom

Terapitime / veiledning

Kveldsgruppe over 4 uker: Det kreative barnet